Vážení čitatelia,

predstavujeme Vám posledné číslo časopisu Verba Theologica (pozri obálku).
Nájdete v ňom inšpirujúce články o teológii pápeža Benedikta, malý vstup do sveta patristiky, vzťahu teológie a liturgie, či zaujímavý preklad o prístupe kresťana ku Koránu (celý časopis TU).

Momentálne sa pripravuje do tlače druhé číslo tohto ročníka 2/2016 (31). Bude sa venovať pohľadu pápeža Františka na problém chudoby a ekonomík vo svete, teológii tela a ďalším zaujímavým témam.

Bude nám odmenou, ak dokážeme osloviť Vaše záujmy a spríjemniť Vaše večery dobrým čítaním.
Časopis si môžete kúpiť v kníhkupectve Dobrá kniha, alebo si ho objednať na adrese verba@ku.sk. Zároveň ste pozvaní k spolupráci na ďalšom netematickom čísle 1/2017 (32).
Svoje príspevky posielajte do konca mesiaca marec 2017 na elektronickú adresu verba@ku.sk.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Redakcia
Verba Theologica
Teologická fakulta
Hlavná 89, 041 21 Košice

 

Časopis môžte nájsť aj na webovej stránke verba.ktfke.sk.

 

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU