sekretariát:
sr. Mgr. Ing. Ľudmila Surmajová, SSS
tel. +421 55 68 36 100
ludmila.surmajova(zav)ku.sk


študijné oddelenie a oddelenie pre doktorandov:
sr. Mgr. Karolína Eva Glodžaková, SDR
tel.: +421 55 68 36 122
eva.godzakova(zav)ku.sk

sr. Mgr. Natanaela Alžbeta Selepová, OSF
tel.: +421 55 68 36 122
alzbeta.selepova(zav)ku.sk

kontakt pre doktorandov:
doktor(zav)ktfke.sk


oddelenie pre vedu a evidenciu publikačnej činnosti:
ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.
tel.: +421 55 68 36 128
gabriela.gencurova(zav)ku.sk


ekonomický úsek:
tajomník:
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
tel.: +421 55 68 36 127
radoslav.lojan(zav)ku.sk
tajomnik(zav)ktfke.sk


účtovnícky:
Ing. Božena Marcinová
tel.: +421 55 68 36 134
bozena.marcinova(zav)ku.sk

Mária Richterová
tel.: +421 55 68 36 134
maria.richterova(zav)ku.sk


referent IT:
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
tel.:. +421 55 68 36 111
anton.babjak(zav)ku.sk

 

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU