sekretariát:
sr. Mgr. Ing. Ľudmila Surmajová, SSS
tel. +421 55 68 36 100
ludmila.surmajova(zav)ku.sk


študijné oddelenie a oddelenie pre doktorandov:
sr. Mgr. Karolína Eva Glodžaková, SDR
tel.: +421 55 68 36 122
eva.godzakova(zav)ku.sk

sr. Mgr. Natanaela Alžbeta Selepová, OSF
tel.: +421 55 68 36 122
alzbeta.selepova(zav)ku.sk

kontakt pre doktorandov:
doktor(zav)ktfke.sk


oddelenie pre vedu a evidenciu publikačnej činnosti:
ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.
tel.: +421 55 68 36 128
gabriela.gencurova(zav)ku.sk


ekonomický úsek:
tajomník:
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
tel.: +421 55 68 36 127
radoslav.lojan(zav)ku.sk
tajomnik(zav)ktfke.sk


účtovnícky:
Ing. Božena Marcinová
tel.: +421 55 68 36 134
bozena.marcinova(zav)ku.sk

Mária Richterová
tel.: +421 55 68 36 134
maria.richterova(zav)ku.sk


referent IT:
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
tel.:. +421 55 68 36 111
anton.babjak(zav)ku.sk

 

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU