Predseda:

 

Podpredseda - zamestnanecká komora:

PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD.

Podpredseda - študentská komora:

František Ondrek

Tajomník:

 

Členovia:

prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD.

PhDr. Janka Bursová, PhD.

prof. JCDr. ThDr. Anton Fabian, PhD.

ICLic. Jozef Holubčík

Bc. Rastislav Gönci (študentská komora)

Jozef Gorčák (študentská komora)

Ing. Marek Marcin (študentská komora)

prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU