Predseda:

prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD. 

Podpredseda - zamestnanecká komora:

PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD.

Podpredseda - študentská komora:

František Ondrek

Tajomník:

 

Členovia:

PhDr. Janka Bursová, PhD.

prof. JCDr. ThDr. Anton Fabian, PhD.

ICLic. Jozef Holubčík

Bc. Rastislav Gönci (študentská komora)

Jozef Gorčák (študentská komora)

Ing. Marek Marcin (študentská komora)

prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU