prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - katolícka teológia (cirkevné dejiny), predseda VR TF KU

Externí členovia

J.E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár TF KU a KU
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., LF UPJŠ Košice - stomatológia
doc. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., TF TU v Trnave - dogmatika a patristika
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., CMBF UK Bratislava - morálna teológia
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan GTF PU v Prešove - cirkevné dejiny
prof. ThDr. Martin Weis, PhD., TF JU v Českých Budějoviciach - cirkevné dejiny

Interní členovia

prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. - katolícka teológia
PhDr. Imrich Degro, PhD. - katolícka teológia/filozofia
doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD. - katolícka teológia/psychológia
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. - katolícka teológia (pastorálna teológia)
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. - katolícka teológia/katechetika
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. - katolícka teológia (fundamentálna teológia)
ThDr. Peter Majda, PhD. - katolícka teológia (pastorálna teológia)
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. - katolícka teológia (kánonické právo)
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. - katolícka teológia (liturgika)
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. - filozofia
prof. ThDr. František Trstenský, PhD. - katolícka teológia (biblická teológia)
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. – katolícka teológia (biblická teológia)

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU