prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - katolícka teológia (cirkevné dejiny), predseda VR TF KU

Externí členovia

J.E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár TF KU a KU
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., LF UPJŠ Košice - stomatológia
doc. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., TF TU v Trnave - dogmatika a patristika
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., CMBF UK Bratislava - morálna teológia
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan GTF PU v Prešove - cirkevné dejiny
prof. ThDr. Martin Weis, PhD., TF JU v Českých Budějoviciach - cirkevné dejiny

Interní členovia

prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. - katolícka teológia
PhDr. Imrich Degro, PhD. - katolícka teológia/filozofia
doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD. - katolícka teológia/psychológia
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. - katolícka teológia (pastorálna teológia)
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. - katolícka teológia/katechetika
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. - katolícka teológia (fundamentálna teológia)
ThDr. Peter Majda, PhD. - katolícka teológia (pastorálna teológia)
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. - katolícka teológia (kánonické právo)
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. - katolícka teológia (liturgika)
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. - filozofia
prof. ThDr. František Trstenský, PhD. - katolícka teológia (biblická teológia)
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. – katolícka teológia (biblická teológia)

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU