Dekan

prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
tel.:
+421 55 6836 100
fax.: +421 55 6836 109
cyril.hisem@ku.sk


Prodekan pre výchovu a vzdelávanie

doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
jan.jenco@ku.sk

Prodekan pre vedu a výskum

SLLic. Andrej Krivda, PhD.
andrej.krivda@ku.sk

Prodekan pre mobility a rozvoj

Tajomník

ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
radoslav.lojan@ku.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU