Dekan

prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
tel.:
+421 55 6836 100
fax.: +421 55 6836 109
cyril.hisem@ku.sk


Prodekan pre výchovu a vzdelávanie

doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
jan.jenco@ku.sk

Prodekan pre vedu a výskum

SLLic.. Andrej Krivda, PhD.
andrej.krivda@ku.sk

Prodekan pre mobility a rozvoj

Tajomník

ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
radoslav.lojan@ku.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU