kontakt:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Liturgický inštitút Jána Jaloveckého
Hlavná 91
042 03 Košice
Slovensko

telefón:
+ 421 55 6836 143
e-mail:
li@ktfke.sk

moderátor:
Mons. prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
tajomník :
SLLic.ThDr. Andrej Krivda, PhD.
vedúci sekcie všeobecnej :
Mons. prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
vedúci sekcie posvätného spevu :
Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.


Ján Jalovecký
Inštitút pracuje v troch sekciách : - vo všeobecnej, pre posvätný spev a pre východnú liturgiu. K inštitútu patrí Združenie vyučujúcich liturgické disciplíny na teologických vysokých školách.
Liturgický inštitút nesie meno Jána Jaloveckého - najvýznamnejšieho slovenského kňaza - liturgistu Liturgického hnutia medzivojnového obdobia a zakladateľa časopisu Svetlo.
Vzorom pri príprave nám bol Liturgický inštitút v Krakove, fungujúci už vyše tridsať rokov pri Pápežskej teologickej akadémii v piatich sekciách. Činnosť nášho inštitútu sa bude spočiatku zameriavať predovšetkým na osvetu i na systematické vzdelávanie a školenie služobníkov liturgie - organistov, žalmistov, lektorov, ale i miništrantov a kostolníkov. Liturgický inštitút dostal ako prvú ponuku spolupracovať na príprave slovenského ľudového liturgického spevníka s Ústavom hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, ktorý je odborným garantom prebiehajúcich prác.
Nádejou pre Liturgický inštitút sú viacerí mladí kňazi na postgraduálnych štúdiách liturgických a hudobno - liturgických disciplín na našich a zahraničných univerzitách / Bratislava, Rím, Krakov, Viedeň, Ľublín /.

Liturgický inštitút sa stará o dostatok kvalifikovaných osôb, absolventov postgraduálnych štúdii na význačných svetových liturgických inštitútoch v potrebných odboroch.

Do spôsobilosti Liturgického inštitútu majú patriť i odbory posvätnej hudby a posvätného umenia.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU