Oznamujeme študentom, že prihlasovanie na štátne skúšky pre ak. rok 2017/2018 je cez AIS sprístupnené. Študent sa môže prihlásiť /odhlásiť na danú štátnicu najneskôr 14 dní pred dňom konania štátnice. Upozorňujeme, že po tomto termíne systém neumožňuje prihlásenie/odhlásenie. V prípade nejasností, resp. problémov pri prihlasovaní, kontaktujte vo vlastnom záujme, študijné oddelenie. Termíny štátnych skúšok 2017/2018 sú TU.

Prosím študentov z jednotlivých študijných programov, aby do konca septembra nahlásili na študijnom oddelení ročníkových pedelov, ktorí by boli kontaktnou osobou. V prípade, že pedelom ostáva študent z minulého ak. roku, prosím aby ste mi potvrdili kontakt.
Za študijné oddelenie ďakuje s. Natanaela Selepová

 

Úradné hodiny študijného oddelenia

Teologickej fakulty

Pondelok ––––––
Utorok

9.00 – 11.30     13.30 – 15.30

Streda 9.00 – 11.30
Štvrtok

9.00 – 11.30     13.30 – 15.30

Piatok ––––––

       V súrnej záležitosti môžete komunikovať mailom studijne@ktfke.sk alebo na t.č. 055/6836122

 

Milí študenti,

je potrebné zaplatiť školné na ak. rok 2017/2018. Ďalšie podrobnosti sú v:

1. smernica o školnom

2. formulár žiadosti

3. bankové údaje

Študijné oddelenie TF KU.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU