Názov / Profil absolventa Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania

pdf Učiteľstvo filozofie

(v kombinácii)

Učiteľstvo akademických predmetov denná Bc. 30.10.2015

pdf Učiteľstvo náboženskej výchovy

(v kombinácii)

Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 30.10.2015

pdf Učiteľstvo etickej výchovy

(v kombinácii)

Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 30.10.2015
pdf Učiteľstvo náboženskej výchovy Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 30.10.2015
pdf Náuka o rodine Katolícka teológia denná Bc. 30.10.2015
pdf Sociálna filozofia Filozofia denná Bc. 30.10.2015
pdf Sociálna práca Sociálna práca denná Bc. 30.10.2015

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU