Názov / Profil absolventa Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania

pdf Učiteľstvo filozofie

(v kombinácii)

Učiteľstvo akademických predmetov denná Bc. 30.10.2015

pdf Učiteľstvo náboženskej výchovy

(v kombinácii)

Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 30.10.2015

pdf Učiteľstvo etickej výchovy

(v kombinácii)

Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 30.10.2015
pdf Učiteľstvo náboženskej výchovy Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 30.10.2015
pdf Náuka o rodine Katolícka teológia denná Bc. 30.10.2015
pdf Sociálna filozofia Filozofia denná Bc. 30.10.2015
pdf Sociálna práca Sociálna práca denná Bc. 30.10.2015

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU