Milí študenti UTV, v tomto dokumente je Rozvrh hodín UTV na ZS 2017/2018.

J.Knapík, moderátor UTV

Univerzita tretieho veku (UTV) na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku 2017/2018

 

Teologická fakulta (TF) v Košiciach ako súčasť Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v súlade s poslaním, ktoré vyplýva zo zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV) v Košiciach. Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie.

Charakteristika štúdia:

  • Štúdium sa uskutočňuje v študijnom programe: Filozoficko-teologické základy. Stručné informácie sú aj na tomto letáku.

  • Štúdium trvá tri roky (6 semestrov).

  • Organizované je formou sústredení, ktoré sa konajú raz týždenne. Sústredenie tvoria tri prednášky.

  • Súčasťou štúdia sú prednášky z morálnej teológie, filozofie, kanonického práva, spirituality, cirkevných dejín, liturgiky, katechetiky, misiológie, sociológie.

Ukončenie štúdia – ak študent splní všetky podmienky štúdia, získa osvedčenie (certifikát) o absolvovaní UTV.

Prihlásenie na štúdium:

Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur. Úhrada sa platí bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U alebo internet bankingom na číslo účtu:

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 5755

v termíne do 5.10.2017, do popisu platby (správy pre adresáta) treba uviesť „UTV“.

Záujemcovia si môžu prihlášku stiahnuť TU alebo požiadať na sekretariáte dekana Teologickej fakulty, Hlavná 89, 1. poschodie, č. dverí 106/D, tel. 055/6836 100

Termín prihlásenia: do 29. 9. 2017

 

Štúdium v školskom roku 2017/2018 začína 5. októbra 2017.

 

Písomné prihlášky je potrebné zaslať na adresu:
Teologická fakulta – UTV
Hlavná 89
041 21 Košice

Univerzita tretieho veku na KU TF v Košiciach 2016/2017

Teologická fakulta (TF) v Košiciach ako súčasť Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v súlade s poslaním, ktoré vyplýva zo zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV) v Košiciach a Prešove. Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie.

Charakteristika štúdia:

  • Štúdium trvá tri roky (6 semestrov).
  • Organizované je formou sústredení, ktoré sa konajú raz týždenne. Sústredenie tvoria tri prednášky.

Ukončenie štúdia – ak študent splní všetky podmienky štúdia, získa osvedčenie (certifikát) o absolvovaní UTV.

Štúdium sa uskutočňuje v študijnom programe: Filozoficko-teologické základy. Stručné informácie sú aj na tomto letáku.

Prihlásenie na štúdium:

Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur. Úhrada sa platí bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na číslo účtu: IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 5755  v termíne do 7.10.2016, do popisu platby (správy pre adresáta) treba uviesť „UTV“.

Záujemcovia si môžu prihlášku stiahnuť TU alebo požiadať na sekretariáte pána dekana Teologickej fakulty, Hlavná 89, 1. poschodie, č. dverí 106/D, tel. 055/6836 100

Termín prihlásenia: do 30. 9. 2016


Písomné prihlášky je potrebné zaslať na adresu:
Teologická fakulta – UTV
Hlavná 89
041 21 Košice

Univerzita tretieho veku na TF KU 2015/2016
Teologická fakulta v Košiciach ako súčasť Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV) v Košiciach a Prešove. Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie.
Poslaním UTV je :
• zabezpečiť celoživotné vzdelávanie starších občanov v súlade s koncepciou ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike,
• rozvíjať osobitosti vzdelávania v humanitných vedách v kresťanskom duchu,
• vhodnou formou sprístupniť poslucháčom také poznatky, ktoré by boli prínosom pre rozvoj ich osobnosti, aby vedeli odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti, a tak prinášali úžitok celej spoločnosti.
Charakteristika štúdia:
• Štúdium trvá tri roky (6 semestrov).
• Organizované je formou sústredení, ktoré sa konajú raz týždenne. Sústredenie tvoria tri prednášky.
Ukončenie štúdia – ak študent splní všetky podmienky štúdia, získa osvedčenie (certifikát) o absolvovaní UTV.
Štúdium sa uskutočňuje v študijnom programe: Filozoficko-teologické základy.
Prihlásenie na štúdium:
Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur. Úhrada sa platí bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na číslo účtu: IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 5755 v termíne do 9.10.2015, do popisu platby (správy pre adresáta) treba uviesť „UTV“.

jpg Stručné ale prehľadné informácie sú aj na tomto letáku.

doc Tu je Vzor prihlášky, ktorý je treba si stiahnuť, vyplniť a zaslať.

Termín prihlásenia: do 30. 9. 2015

Písomné prihlášky je potrebné zaslať na adresu:
Teologická fakulta – UTV
Hlavná 89
041 21 Košice

Prvé stretnutie15.10.2015 o 16.00 v budove TF na Hlavnej 89, Košice, pdf viac informácii TU.

pdf Rozvrh hodín pre rok 2015/16 je TU.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU