MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (II. stupeň)

Názov / Profil absolventa Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania

pdf Učiteľstvo filozofie

(v kombinácii)

Učiteľstvo akademických predmetov denná Mgr. 30.10.2015

pdf Učiteľstvo náboženskej výchovy

(v kombinácii)

Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Mgr. 30.10.2015

pdf Učiteľstvo etickej výchovy

(v kombinácii)

Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Mgr. 30.10.2015
pdf Učiteľstvo náboženskej výchovy Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Mgr. 30.10.2015
pdf Náuka o rodine Katolícka teológia denná Mgr. 30.10.2015
pdf Sociálna filozofia Filozofia denná Mgr. 30.10.2015
pdf Sociálna práca Sociálna práca denná Mgr. 30.10.2015

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM ( spojený I. a II. stupeň)

Názov / Profil absolventa Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
pdf Katolícka teológia Katolícka teológia denná Mgr. 30.10.2015

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU