MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (II. stupeň)

Názov / Profil absolventa Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania

pdf Učiteľstvo filozofie

(v kombinácii)

Učiteľstvo akademických predmetov denná Mgr. 30.10.2015

pdf Učiteľstvo náboženskej výchovy

(v kombinácii)

Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Mgr. 30.10.2015

pdf Učiteľstvo etickej výchovy

(v kombinácii)

Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Mgr. 30.10.2015
pdf Učiteľstvo náboženskej výchovy Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Mgr. 30.10.2015
pdf Náuka o rodine Katolícka teológia denná Mgr. 30.10.2015
pdf Sociálna filozofia Filozofia denná Mgr. 30.10.2015
pdf Sociálna práca Sociálna práca denná Mgr. 30.10.2015

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM ( spojený I. a II. stupeň)

Názov / Profil absolventa Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
pdf Katolícka teológia Katolícka teológia denná Mgr. 30.10.2015

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU