Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúce termíny obhajob dizertačných prác na TF KU:

19.8.2019, 8:30 hod.,  PhDr. Andrea Dietzová, Canisterapia a jej aplikačné využitie v sociálnych službách
19.8.2019, 11:30 hod., Mgr. Jaroslav Chanas, Rodina vo svetle legislatívy OSN a EÚ
21.8.2019, 11:30 hod., MUDr. ThLic. Martin Uher, PhD., Terminálne stavy ľudského života vo svetle morálnej teológie
Obhajoby sa uskutočnia v zasadačke TF KU (prízemie, Hlavná 89, Košice).
Prihlásiť sa na obhajobu dizertačnej práce v tomto akademickom roku je možné do 30.5.2019, k tomuto dátumu je potrebné predložiť elektronickú verziu práce. Vytlačenú prácu je potrebné odovzdať do 20.6.2019, inak nebude z organizačných dôvodov možná obhajoba v tomto akademickom roku.
Pokyny k odovzdaniu dizertačnej práce: pokyny-phd-2019.pdf
 
Prihlásiť sa na dizertačnú alebo licenciátnu skúšku je možné do 15.6.2019, prácu je potrebné odovzdať do 27.6.2019. Pri odovzdaní v neskoršom termíne nemôžeme garantovať vykonanie skúšky v tomto akademickom roku.

Pokyny k prihláseniu: pokyny-DS-Lic-2019.pdf

Informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium 2019/20 na TF KU sú na tejto stránke.

Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúce termíny obhajob dizertačných prác na TF KU:

17.8.2018, 8:30 hod.,  ThLic. Ľubica Hromníková, Obraz Boha u vysokoškolskej mládeže na príklade študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku
17.8.2018, 10:00 hod.,  Mgr. Katarína Chovancová,  Kolízny opatrovník v rozvodovom procese
17.8.2018, 11:30 hod.,  Mgr. Veronika Dubecká,  Výchova sexuálnej túžby v personalistických dielach K. Wojtylu
27.8.2018, 8:30 hod.,  mgr Dariusz Józef Kolano,  Wychowanie religijne dzieci upośledzonych umysłowo na przykładzie Szkoły Specjalnej w Rudniku nad Sanem
27.8.2018, 10:00 hod.,  mgr Beata Paulina Marciniec,  Wartości chrześcijańskie inspiracją posługi wolontariatu na przykładzie młodzieży akademickiej miasta Krakowa
28.8.2018, 8:30 hod.,  ThLic. Wojciech Porowski,  Religijne wychowanie w rodzinie w nauczaniu Magisterium Kościoła i prawie międzynarodowym
28.8.2018, 10:00 hod.,  ThLic. Martin Majda,  Špecifické aspekty religiozity a morálky Rómov a ich aktuálnosť v kontexte pastorácie
28.8.2018, 11:30 hod.,  ThLic. František Vehovský,  Eucharistická úcta v reholi Premonštrátov v Čechách
28.8.2018, 13:30 hod.,  ThLic. PaedDr. Žaneta Vyravcová ,  Dejiny obce a farnosti Košice-Šaca


Obhajobysa uskutočnia v zasadačke TF KU (prízemie, Hlavná 89, Košice)

V nižšie uvedenom dokumente nájdete plánované termíny obhajob dizertačných prác v akademickom roku 2017/2018. Na dizertačnú (licenciátnu) skúšku sa je možné hlásiť priebežne, prioritne sa však aj skúšky konajú v termíne obhajob.
Pri odovzdaní práce je so žiadosťou/prihláškou potrebné odovzdať aj elektronickú verziu. Až po jej odobrení odborovou komisiou sa odovzdáva v tlačenej verzii a nahráva do AISu.
Potrebné formuláre sú v odkazoch nižšie.
 
apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU