Oznamujeme záujemcom o Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), že v ak. roku 2017/2018 sa uskutoční výučba pre študijné programy Náuka o rodine, Sociálna práca a Sociálna filozofia. Podrobnejšie informácie o termíne podania prihlášky, potrebných prílohách, poplatkoch a predmetovej skladbe nájdete v nasledujúcich prílohách.

Pre ak. rok 2017/2018 nastala zmena v predmetovej skladbe v DPŠ štúdiu. Zmeny nájdete v prílohe.

Základné informácie

Predmetová skladba-2017/18

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU