Oznamujeme záujemcom o Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), že v ak. roku 2017/2018 sa uskutoční výučba pre študijné programy Náuka o rodine, Sociálna práca a Sociálna filozofia. Podrobnejšie informácie o termíne podania prihlášky, potrebných prílohách, poplatkoch a predmetovej skladbe nájdete v nasledujúcich prílohách.

Pre ak. rok 2017/2018 nastala zmena v predmetovej skladbe v DPŠ štúdiu. Zmeny nájdete v prílohe.

Základné informácie

Predmetová skladba-2017/18

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU