Informácie o prijímacom konaní v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku pre akademický rok 2019/2020 sú v tomto dokumente.

zodpovednost2018Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu ponúka na nový akademický rok 2018/19 štúdium v programe Master v teológii manželstva a rodiny. V aktuálnom ročníku študuje spolu 31 študentov. Štúdium trvá dva roky a prebieha od septembra do júna. Prihlásiť sa je možné do 30.4.2018. Viac informácií nájdete tu.

Informácie o prijímacom konaní na TF KU pre akademický rok 2018/2019 sú  v tomto dokumente.

Prihlášky na štúdium v treťom stupni (PhD.) štúdia v študijných programoch Katolícka teológia a Charitatívna a misijná práca je možné podávať do 31. mája 2018. Podrobnejšie informácie sú v nižšie uvedených dokumentoch:

Prijímacie konanie PhD.
Školitelia a témy Katolícka teológia
Školitelia a témy Charitatívna a misijná práca

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU