Informácie o prijímacom konaní na TF KU pre akademický rok 2018/2019 sú  v tomto dokumente.

Prihlášky na štúdium v treťom stupni (PhD.) štúdia v študijných programoch Katolícka teológia a Charitatívna a misijná práca je možné podávať do 31. mája 2017. Podrobnejšie informácie sú v nižšie uvedených dokumentoch:

Prijímacie konanie PhD.
Školitelia a témy Katolícka teológia
Školitelia a témy Charitatívna a misijná práca

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU