Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 5512/1A
034 01  Ružomberok

 

ICO: 37801279
DIČ: 2021512427
IČ DPH  SK20215124 SK227
Stredisko: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21  Košice, Slovensko

Verejný obstarávateľ, ktorým je Katolícka univerzita v Ružomberku v súlade s podmienkami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,  s cieľom pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, Vás týmto v rámci prieskumu trhu vyzýva na predloženie ponuky prania a čistenia. Viac v nasledujúcich dokumentoch:

Výzva na predkladanie ponúk,

Príloha č. 1 - Stanovenie cien - špecifikácia vybraných komodít – pranie a čistenie

Príloha č. 2 – Vzor úvodnej strany ponuky uchádzača

Prílohy č. 3 – Čestné vyhlásenie

 

Podmienky na prenájom priestorov na TF v Košiciach KU v Ružomberku sú uvedené v tomto dokumente.

V príloženom súbore je aktuálny cennik ubytovania pre študentov na TF KU.

Cenník ubytovania pre akademický rok 2018/19

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU