Výročné správy TF KU

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2016, tabuľková príloha k VS

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2015

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2014

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2013

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2012

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2011

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2010

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2009

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2008-1časť

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2008-2časť

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2007

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2006

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2005

pdf Výročná správa o činnosti Teologickej fakulty KU 2004

 


Výročné správy katedier TF KU

 

Za rok 2016:
pdf Katedra filozofie a histórie
pdf Katedra systematickej teológie
pdf Katedra praktickej teológie
pdf Katedra spoločenských vied

 

Za rok 2015:
pdf Katedra filozofie a histórie
pdf Katedra systematickej teológie
pdf Katedra praktickej teológie
pdf Katedra spoločenských vied

 

Za rok 2014:
pdf Katedra filozofie a histórie
pdf Katedra systematickej teológie
pdf Katedra praktickej teológie
pdf Katedra spoločenských vied

 

Za rok 2013:
pdf Katedra filozofie a histórie
pdf Katedra systematickej teológie
pdf Katedra praktickej teológie
pdf Katedra spoločenských vied

 

Za rok 2012:
doc Katedra filozofie
doc Katedra systematickej teológie
doc Katedra praktickej teológie
pdf Katedra edukačných vied
doc Katedra histórie a biblických vied
doc Katedra sociálnej práce

 

Za rok 2011:
doc Katedra filozofie
doc Katedra systematickej teológie
doc Katedra praktickej teológie
pdf Katedra katechetiky a pedagogiky
doc Katedra histórie a biblických vied
doc Katedra sociálnej práce

 

Za rok 2010:
rtf Katedra filozofie
rtf Katedra systematickej teológie
rtf Katedra praktickej teológie
pdf Katedra katechetiky a pedagogiky
rtf Katedra histórie a biblických vied
rtf Katedra sociálnej práce

 

Za rok 2009:
rtf Katedra filozofie
rtf Katedra systematickej teológie
rtf Katedra praktickej teológie
pdf Katedra katechetiky a pedagogiky
rtf Katedra histórie a biblických vied
rtf Katedra sociálnej práce
rtf Inštitút rodiny v Bratislave

 

Za rok 2008:
rtf Katedra filozofie
rtf Katedra systematickej teológie
rtf Katedra praktickej teológie
rtf Katedra katechetiky a pedagogiky
rtf Katedra histórie a biblických vied
rtf Katedra sociálnej práce

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU