Akreditačná komisia posúdila spôsobilosť Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov a Ministerstvo školstva SR priznalo KU právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v požadovaných študijných odboroch:

2.1.13 katolícka teológia (na Teologickej fakulte KU)
Garant:  prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

Spolugaranti: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD., Prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.

 

Pre žiadateľov o habilitačné a vymenúvacie konanie sú k dispozícii dva vnútorné predpisy KU:

 

Žiadosti o začatie habilitačného alebo vymenúvacieho konania je potrebné zasielať predsedom Vedeckých rád fakúlt – dekanom fakúlt, na ktorých sa má konanie uskutočniť.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU