Akreditačná komisia posúdila spôsobilosť Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov a Ministerstvo školstva SR priznalo KU právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v požadovaných študijných odboroch:

2.1.13 katolícka teológia (na Teologickej fakulte KU)
Garant:  prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

Spolugaranti: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD., Prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.

 

Pre žiadateľov o habilitačné a vymenúvacie konanie sú k dispozícii dva vnútorné predpisy KU:

 

Žiadosti o začatie habilitačného alebo vymenúvacieho konania je potrebné zasielať predsedom Vedeckých rád fakúlt – dekanom fakúlt, na ktorých sa má konanie uskutočniť.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU