prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.: Pamätný list prešovského gréckokatolíckeho biskupstva udelený za aktívnu účasť na príprave beatifikácie P. P. Gojdiča r. 2001; Cena rektora PU za najlepšiu monografickú prácu v oblasti teológie za rok 2004

 

doc. ThDr. Marián Čižmár , PhD.: Prémia J.M.Hurbana, udelená Slovenskou národnou knižnicou za dielo: Pásli zverené im stádo. Košickí biskupi v rokoch 1804-2004. VMV Prešov 2006, 2007

 

prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb , PhD.: Cena mesta Košice za ekumenu a dialóg v meste

 

doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD.: Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007; Ocenenie apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Henryka Józefa Nowackého za časopis Verba theologica č. 9 o pápežovi Jánovi Pavlovi II., 2005

 

doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc.: Plaketa mesta Košice

 

doc. PhDr. Ivan Chalupecký: Čestný člen Slovenskej historickej spoločnosti (2007); Čestný člen Spišského dejepisného spolku (2007); Cena Daniela Rapanta za životné dielo v oblasti historických vied (2002); Čestný občan mesta Kežmarok (2002); Medaila za zásluhy o vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku (2000); Sasinkova medaila za prácu na rozvoji archívnictva (1999); Medaila Für Verdienste um die Karpatendeutschen (1998); Rytiersky rád sv. Silvestra II. pápeža (1992); Križkova medaila za prácu na rozvoji archívnictve (1982)

 

prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.: Menovaný Svätým Otcom Jánom Pavlom II. za Monsignora, 29. septembra 2001; Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007

 

prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc.: Zlatá medaila UPJŠ Košice; Cena primátora mesta košice

 

Mgr. Ján Knapík: Cena za umelecky vyraz v syntetickom divadle Barockovy kláštor, Akademický Prešov, Prešov, 2007; Diplom za hudbu v hre Maturanti, Diplom za generačnú výpoveď, Šarišské osvetové stredisko v Prešove, Prešov, 2002

 

prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.: „Fra Angelca“ za prínos pre oblasť kresťanskej kultúry na Slovensku, 2004; Cena Mesta Košice za rozvoj ekumenického dialógu a interkonfesionálnych vzťahov v meste, 2004

 

Ing. arch. Marián Sitarčík: Rytier Rádu sv. Silvestra pápeža – hodnosť od pápeža Benedikta XVI; Rím september 2006

 

Ing. ThDr. Vladimír Szaniszlav: Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007

 

prof. ThBibl.Lic.ThDr. Anton Tyrol, PhD.: Člen Honorárnej rady Duchovného pastiera; ako prejav ocenenia za rozvoj biblických vied, SSV Trnava, 2007; Cena mesta Svit za vynikajúce výsledky vedeckej a publicistickej činnosti a za zásluhy o kultúrny rozvoj mesta a propagáciu doma i v zahraničí, 2007; Pamätná medaila za zásluhy o založenie Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2004; Cena za filozofiu, Berlínska akadémia vied, 2004; Vedec roka, Ministerstvo školstva SR, 2003

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU