Pozývame Vás na workshop, ktorý je realizovaný vrámci projektu KEGA 026KU-4/2017 „Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami –Výskum vsociálnych službách  ako  základňa  pre  vytvorenie  inovatívnych  učebných  adigitálnych  materiálov  pre  študijnýodbor  sociálna  práca“,  riešeného  na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Workshop sa uskutoční 30.10.2019 od 08.00 do 11.00 hod. Viac na tomto plagáte.

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského v Košiciach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa na Slovensku koná už po šestnástykrát ponúkajú prednášku na tému: Ako Boh krotí hnev.

Dňa 11. októbra 2019 sa na Teologickej fakulte v Košiciach uskutočnil XIII. ročník konferencie ku cti bl. Sáry Salkaházi s názvom Mládež v zmenách a hodnotová orientácia bl. Sáry Salkaházi.

V sobotu 5.10.2019 sa na Teologickej fakulte konala Konferencia o pastorácii
rodín na tému: "Sprevádzanie rodiny v príprave na život z Eucharistie".

OZ Maják nádeje Vás pozýva na V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Človek na periférii spoločnosti – Riešenie krízových situácií, ktorá sa uskutoční 23. 10. 2019 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Viac na plagáteprograme a v pokynoch.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2