Teologická fakulta v Košiciach srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 04. februára 2020 od 10:00-12.30h v Átriu TF KU. Uchádzači o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Okrem informácií o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch sa dozvedia, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami, či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných na KU. V programe bude aj multižánrová prednáška "Kresťanská symbolika vo svete Pána prsteňov", Erasmus a CEEPUS pobyty, ale aj prezentácia pokladou historickej knižnice. Podrobný program je na plagáte.
Dekanát TF KU

V dňoch od 4. do 10. novembra 2019 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti vyhlásilo Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

Pozývame Vás na workshop, ktorý je realizovaný vrámci projektu KEGA 026KU-4/2017 „Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami –Výskum vsociálnych službách  ako  základňa  pre  vytvorenie  inovatívnych  učebných  adigitálnych  materiálov  pre  študijnýodbor  sociálna  práca“,  riešeného  na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Workshop sa uskutoční 30.10.2019 od 08.00 do 11.00 hod. Viac na tomto plagáte.

Vážení študenti, chceli by sme Vás informovať o pripravovanej akcii "Teologické večery", ktorú organizujeme v spolupráci s košickým UPC (plagát s informáciami je TU).

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského v Košiciach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa na Slovensku koná už po šestnástykrát ponúkajú prednášku na tému: Ako Boh krotí hnev.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU

 
 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2