Pozývame Vás na seminár  Konflikty a emócie, ktorý sa uskutoční v utorok 13. novembra 2018 v aule Teologickej fakulty KU v Košiciach v čase od 9:00 do 16:00 hod. Seminár je vhodný aj pre kandidátov a kandidátky zasväteného života.

Lektorkou seminára je dlhoročná psychoterapeutka a uznávaná autorka kníh o zasvätenom živote sr. Anna Bissi. Záštitu nad podujatím prevzal košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Viac v tejto prílohe.

Chápanie ľudskej telesnosti malo v dejinách kresťanstva a teologickej tradície rôzne podoby a tendencie. Niektoré prispeli k integrite človeka, no niektoré ju svojím dualizmom výrazne deformovali. Prednášajúci sa budú snažiť nájsť tie najharmonickejšie pomery, ktoré vyzdvihujú rovnako ducha i telo a chápať človeka ako jednotu oboch. Konferencia sa uskutoční 23. novembra 2018 (piatok) v atriu TF, na Hlavnej ulici 89 v Košiciach, od 8:30h. Viac informácii je v prílohe.

Katedra systematickej teológie TF KU

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločnostína území mesta Košice v spolupráci s Katedrou spoločenských vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Teologická fakulta KU Vás pozýva na ekumenickú medzinárodnú konferenciu: DOBROVOĽNÍCTVO AKO SLUŽBA. Konferencia sa bude konať 20.11.2018 v priestoroch Teologickej fakulty KU v Košiciach. Viac na plagáte a v prihláške.

Vo štvrtok 4.10.2018 zrealizovala Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na sociálnu prácu s osobami s duševnými poruchami. Konferecnia sa konala na pôde Teologickej fakulty v Košiciach a bola jedným z výstupov projektu KEGA schváleného fakulte Ministerstvom školstva.

Teologická fakulta v Košiciach KU v Ružomberku v spolupráci s farnosťou sv. Michala, archanjela, v Kurime a Obecným úradom Kurima, Vás pozývajú na domácu odbornú konferenciu pod názvom: Otec Jozef Pastir – farár v Kurime (1956-1990).

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2