Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Pastorácia rodín a jej výzvy XXI. storočí, ktorá sa uskutoční 19.03.2018 o 10:00h v aule Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hlavná 89. Hosťom konferencie bude J. Em. Péter kardinál Erdő. Kardinál Péter Erdő je arcibiskup-metropolita ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy a maďarský prímas. Viac informácií v pozvánke a na plagáte.

 

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu "Sára 2017" o profesii sociálneho pracovníka a postoje spoločnosti  verzus  profesia bl. Sáry Salkaházi, ktorá sa uskutoční 6.10.2017 v Košiciach. Viac informácií je na plagáte a v pokynoch.

Termín dodania príspevkov je do 25.09.2017

Pozývame vás na konferenciu „Človek s duševnou poruchou ako klient sociálnej práce“, ktorá sa uskutoční 4. októbra 2017 v Košiciach. Cieľom konferencie je predstaviť sociálne organizácie zamerané na pomoc osobám s duševnou poruchou a výmena skúsenosti dobrej praxe.
Bližšie informácie v prílohách - plagát, prihláška a šablóna.

Pozývame vás na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Človek na periférii spoločnosti - Utrpenie a jeho význam". Podrobnejšie informácie sú v prílohach.

Plagát, pozvánkaprihláška, šablóna.

KOŠICE (15. mája 2017) - Detský domov v Košicej Novej Vsi a TF KU v Ružomberku vás dňa 17.5.2017 pozývajú na odbornú konferenciu Cesty II: Bezpečné návraty detí. Viac informácií je na tomto plagáte.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2