Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločnostína území mesta Košice v spolupráci s Katedrou spoločenských vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Teologická fakulta KU Vás pozýva na ekumenickú medzinárodnú konferenciu: DOBROVOĽNÍCTVO AKO SLUŽBA. Konferencia sa bude konať 20.11.2018 v priestoroch Teologickej fakulty KU v Košiciach. Viac na plagáte a v prihláške.

Vo štvrtok 4.10.2018 zrealizovala Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na sociálnu prácu s osobami s duševnými poruchami. Konferecnia sa konala na pôde Teologickej fakulty v Košiciach a bola jedným z výstupov projektu KEGA schváleného fakulte Ministerstvom školstva.

Teologická fakulta v Košiciach KU v Ružomberku v spolupráci s farnosťou sv. Michala, archanjela, v Kurime a Obecným úradom Kurima, Vás pozývajú na domácu odbornú konferenciu pod názvom: Otec Jozef Pastir – farár v Kurime (1956-1990).

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Pastorácia rodín a jej výzvy XXI. storočí, ktorá sa uskutoční 19.03.2018 o 10:00h v aule Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hlavná 89. Hosťom konferencie bude J. Em. Péter kardinál Erdő. Kardinál Péter Erdő je arcibiskup-metropolita ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy a maďarský prímas. Viac informácií v pozvánke a na plagáte.

 

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu "Sára 2017" o profesii sociálneho pracovníka a postoje spoločnosti  verzus  profesia bl. Sáry Salkaházi, ktorá sa uskutoční 6.10.2017 v Košiciach. Viac informácií je na plagáte a v pokynoch.

Termín dodania príspevkov je do 25.09.2017

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2