cvasilKOŠICE (13. marca 2017) - Na Teologickej fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s  Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského v Košiciach si v pondelok 13.03.2017 pripomenuli slávnostnou akadémiou sv. Tomáša Akvinského, najväčšieho svätca medzi učencami a najväčšieho učenca medzi svätcami.

 

Tohtoročná Tomášovská akadémia sa niesla v duchu prepojenia diela sv. Tomáša o večnom, prirodzenom a ľudskom zákone podľa Sumy Teologickej II, I. qq. 90-97. So svojou prednáškou vystúpil prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD., arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne za účasti vzácnych hostí. Text prednášky je možné si stiahnuť TU. Video z prednášky je TU.

 

Mons. Vladyku Milana Chautura, CSsR, košického apoštolského exarchu, Mons. Mareka Forgáča, pomocného košického biskupa a Mons. Alojza Tkáča, emeritného biskupa a mnohých iných hostí cirkevného a spoločenského života. Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ predstavil zákon v koncepcii sv. Tomáša Akvinského podľa Sumy Teologickej II, I. qq. 90-97 a poukázal na isté paralely medzi vnímania zákonov sv. Tomášom a dnešnou dobou.

 

Akadémiou sprevádzali aj hudobné vstupy vokálneho zboru Gregoriana pod vedením Mareka Kleina a básne Milana Rúfusa interpretované Zuzanou Eperješiovou.

Na záver akadémie sv. Tomáša Akvinského bola košickým pomocným biskupom a pedagógom Teologickej fakulty Mons. Marekom Forgáčom prednesená modlitba sv. Tomáša Akvinského za milosť dobrého života.

 

Dekanát TF KU
Foto: Radoslav Lojan, tajomnik TFKU

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2