Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu "Sára 2017" o profesii sociálneho pracovníka a postoje spoločnosti  verzus  profesia bl. Sáry Salkaházi, ktorá sa uskutoční 6.10.2017 v Košiciach. Viac informácií je na plagáte a v pokynoch.

Termín dodania príspevkov je do 25.09.2017

Pozývame vás na konferenciu „Človek s duševnou poruchou ako klient sociálnej práce“, ktorá sa uskutoční 4. októbra 2017 v Košiciach. Cieľom konferencie je predstaviť sociálne organizácie zamerané na pomoc osobám s duševnou poruchou a výmena skúsenosti dobrej praxe.
Bližšie informácie v prílohách - plagát, prihláška a šablóna.

Pozývame vás na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Človek na periférii spoločnosti - Utrpenie a jeho význam". Podrobnejšie informácie sú v prílohach.

Plagát, pozvánkaprihláška, šablóna.

KOŠICE (15. mája 2017) - Detský domov v Košicej Novej Vsi a TF KU v Ružomberku vás dňa 17.5.2017 pozývajú na odbornú konferenciu Cesty II: Bezpečné návraty detí. Viac informácií je na tomto plagáte.

cvasilKOŠICE (13. marca 2017) - Na Teologickej fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s  Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského v Košiciach si v pondelok 13.03.2017 pripomenuli slávnostnou akadémiou sv. Tomáša Akvinského, najväčšieho svätca medzi učencami a najväčšieho učenca medzi svätcami.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2