Pozývame vás na konferenciu „Človek s duševnou poruchou ako klient sociálnej práce“, ktorá sa uskutoční 4. októbra 2017 v Košiciach. Cieľom konferencie je predstaviť sociálne organizácie zamerané na pomoc osobám s duševnou poruchou a výmena skúsenosti dobrej praxe.
Bližšie informácie v prílohách - plagát, prihláška a šablóna.

Pozývame vás na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Človek na periférii spoločnosti - Utrpenie a jeho význam". Podrobnejšie informácie sú v prílohach.

Plagát, pozvánkaprihláška, šablóna.

KOŠICE (15. mája 2017) - Detský domov v Košicej Novej Vsi a TF KU v Ružomberku vás dňa 17.5.2017 pozývajú na odbornú konferenciu Cesty II: Bezpečné návraty detí. Viac informácií je na tomto plagáte.

cvasilKOŠICE (13. marca 2017) - Na Teologickej fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s  Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského v Košiciach si v pondelok 13.03.2017 pripomenuli slávnostnou akadémiou sv. Tomáša Akvinského, najväčšieho svätca medzi učencami a najväčšieho učenca medzi svätcami.

Teologická fakulta v Košiciach, KU v Ružomberku Vás dňa 4.11.2016 pozýva na konferenciu pri príležitosti 105-tich rokov od narodenia a 40-tich rokov od smrti kňaza, básnika a prekladateľa Jána Šveca Slavkoviana. Ďalšie podrobnosti sú v tomto plagáte.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU

 
 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2