KOŠICE (26. marca 2017) - V dňoch 27.-29.03.2017 sa uskutočnil na našej fakulte projekt Global Money Week 2017, ktorý podporuje zvyšovanie finančnej gramotnosti. Do projektu sa zapojili študenti odboru sociálna práca, pričom tento projekt je podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci svojho programu Poznaj svoje peniaze. Lektorkou projektu bola doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. Viac informácii je na tomto plagáte.

Prílohy:

1. Program 1. dňa, fotogaléria z 27.03.2017

2. Program 2. dňa, fotogaléria z 28.03.2017

3. Program 3. dňa, fotogaléria z 29.03.2017

1. Smernica dekana TF KU o Fonde na podporu vedy

2. Rozhodnutie dekana o poskytovaní grantov na podporu vedy a výskumu na TF KU

Košice (18. októbra 2016) - Na TF KU sa dňa 17.10.2016 opäť začal kurz anglického jazyka pre zamestnancov TF KU, ktorý je súčasťou procesu zvyšovania kvalifikácie zamestnancov KU a ich jazykových zručností.

Na TF KU sa v rokoch 2013 a 2014 uskutočnil projekt s názvom: Rozvoj životných zručností kooperácie a kompetície v práci  s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia (Komprax).

Organizačná forma: 2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín úvodná fáza prezenčne, 10 hodín tréningová prax, 8 hodín záverečná fáza prezenčne). Viac podrobností je na web stránke http://www.ktfke.sk/komprax/

Odborný garant a lektori: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., PhDr. Renáta Jamborová, PhD.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU