Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice uskutoční vedeckú konferenciu pod názvom: "Ekumenizmus v duchovnej službe".

S hlbokým pohnutím sme na Teologickej fakulte v Košiciach prijali správu o odchode spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku do Večnosti, k svojmu Stvoriteľovi. Jeho život bol prítomný v našich životoch, živote našej Teologickej fakulty i v živote celej Cirkvi.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v regióne a na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva SR a príkazu rektora KU vydáva dekan TF KU doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. nasledujúce rozhodnutie:

1. Teologická fakulta KU prechádza od 15.10.2020 do odvolania z prezenčnej metódy výučby na dištančnú metódu výučby všetkých študijných odborov TF KU.

Za účasti Veľkého kancelára KU Mons. Bernarda Bobera, prof. ThDr. Jozefa Leščinského, PhD. dlhoročného emeritného pedagóga-biblistu TF KU a známeho popularizátora Biblie a vybraných odborníkov z Pápežského biblického inštitútu z Ríma sa dňa 30.9.2020 sa v Aule Teologickej fakulty za prísnych hygienických a epidemiologických opatrení konala vedecká konferencia pod názvom „Otváral nám Písma“, ktorá bola pre záujemcov prístupná aj formou online prenosu.

Centrum na ochranu maloletých, Pápežskej univerzity Gregoriana v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach ponúka e-learning kurz pod názvom Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním.

november 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU