Plánovaná medzinárodná vedecká konferencia „Otváral nám Písma“ pri príležitosti ukončenia Roku Božieho slova, ktorá sa uskutoční 30.9.2020 v AULE Teologickej fakulty KU sa z dôvodu epidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 bude konať v zúženom formáte. Popoludňajší blok prednášok sa ruší. Dopoludňajší blok sa bude realizovať prostredníctvom internetovej videokonferencie v AULE Teologickej fakulty za prísnych hygienických a epidemiologických opatrení. Konferencia bude pre záujemcov prístupná aj online (live stream prostredníctvom služby  https://archive.tp.cvtisr.sk/live?146779M3HTA8EG78). Aktuálne informácie budú dostupné na sociálnych sieťach TF KU.

S konferenciou spojená Biblická výstava bude prístupná v dňoch 30.9. - 2.10.2020 v Átriu TF KU. Prosíme väčšie skupiny (žiaci a študenti SŠ), aby svoju účasť nahlásili tajomníkovi TF KU na t. č. 0902 372 575 najneskôr do 29.9.2020.

Predsedníctvo Akademického senátu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku podľa Rokovacieho poriadku Akademického senátu TF KU čl. 8 písm. d) vyhlasuje uznesením č. P1 /2020 doplňujúce voľby do AS TF KU za pracovisko TI Sp. Podhradie na dve uvoľnené miesta za zamestnaneckú časť AS TF KU.

1. Výučba v ZS 2020/2021. V nadväznosti na odporúčanie MŠVVaŠ SR a reflektujúc špecifiká a požiadavky výučbového procesu našej univerzity a jednotlivých fakúlt, rozhodlo vedenie KU v Ružomberku o začiatku výučbovej časti zimného semestra akademického roku 2020/2021. Výučba bude zahájená 21. septembra 2020. Vedenie TF KU, rovnako ako doposiaľ, pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie a o prípadnej zmene začiatku výučby v zimnom semestri budete včas informovaní. Harmonogram akad. roka 2020/2021 je zverejnený tu.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach v spolupráci s GTF PU, SUJS SAV, C-SBBS, Centrom spirituality VZMLacka a Bratskou jednotou baptistov pripravuje vedeckú biblickú konferenciu dňa 30.9.2020 od 8:30 do 18:00 v Aule a biblickú výstavu

Centrum na ochranu maloletých, Pápežskej univerzity Gregoriana v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach ponúka e-learning kurz pod názvom Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním.

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU