Počas uplynulého víkendu (01-03.marec 2019) sa doktorand Teologickej fakulty katolíckej univerzity v Ružomberku Mgr. Ondrej Lazúr, aktívne zúčastnil na IX. ročníku medzinárodnej konferencie mladých teológov a doktorandov teológie, organizovanej Národnou asociáciou PhD študentov v Maďarsku (DOSZ) v spolupráci s Grekokatolíckym teologickým inštitútom sv. Atanáza (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola) v Nyíregyháze (HU). 

Dňa 15.1.2018 sa v Košiciach na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila vedecká konferencia pri príležitosti 400 rokov od smrti Sv. Košických mučeníkov. Konferencii predchádzala slávnostná svätá omša v Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, metropolita a arcibiskup Košickej arcidiecézy a Veľký kancelár KU v Ružomberku.

Náš časopis Notitiae historiae ecclesiasticae bol 23. septembra 2018 zaradený do databázy ERIH PLUS, čo je európsky referenčný index časopisov pre humanitné a sociálne vedy. Viac na http://nhe.ktfke.sk/

Redakčná rada NHE

Otvárame nový cyklus semestrálneho programu
Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvára 3. cyklus semestrálneho programu o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti. Nový cyklus otvárame 9.októbra 2018. Viac informácií TU a na plagáte.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU