KOŠICE (15. mája 2017) - Detský domov v Košicej Novej Vsi a TF KU v Ružomberku vás dňa 17.5.2017 pozývajú na odbornú konferenciu Cesty II: Bezpečné návraty detí. Viac informácií je na tomto plagáte.

Bratislava 1. mája ( prevzaté z TK KBS) Kníhkupectvo Dobrá kniha Vás pozýva na stretnutie s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ na tému prenasledovanie kresťanov v súčasnom svete. Arcibiskup Vasiľ predstaví aj knihu Johna L. Alena, jr. - Globálna vojna proti kresťanom, ktorú vydalo vydavateľstvo Dobrá kniha. Prezentácia sa uskutoční v piatok 19. mája 2017 o 16:00 h v Aule Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave a v sobotu 20. mája 2017 o 17:30 h v Aule Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Globálna vojna proti kresťanom je najaktuálnejším prehľadom prenasledovaní v dnešnom svete, ktorý prvýkrát vychádza v slovenčine.

Informoval František Sočufka SJ

Výsledky volieb kandidáta na člena AS KU sú v tomto dokumente.

Teologická fakulta KU pozýva deti v prvý prázdninový týždeň (3.-7.7.2017) na V. ročník Detskej univerzity. Viac podrobnosti je na  plagáte a v prihláške.

ekumenicky ps2017KOŠICE (4. apríla 2017) - Teologická fakulta KU ako člen Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice Vás pozýva na Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok - 14.04.2017 o 13:00h so začiatkom pri Evanjelickom chráme a.v., Mlynská 23, Košice. Téma: Boží služobník Iz 42-53k. Viac podrobností na plagáte a v programe.
Informoval: ThDr. Radoslav Lojan, PhD., tajomník TF KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU