Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na akademický program Master v teológii manželstva a rodiny.  Program garantuje Mons. doc. Marek Forgáč, PhD., košický pomocný biskup. Viac v tejto sekcii.

Náš časopis Verba Theologica bol 4. marca 2018 zaradený do databázy ERIH PLUS, čo je európsky referenčný index časopisov pre humanitné a sociálne vedy.

Okrem toho bol časopis Verba Theologica zaradený aj do databázy CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

 

Miništrantská univerzita a Deň otvorených dverí

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach oragnizuje miništrantskú univerzitu v dňoch 16.07.-20.07.2018.

Teologická fakulta KU v Ružomberku pripravila 26. marca 2018 pre zamestnancov Arcidiecéznej charity v Košiciach pôstnu duchovnú obnovu.

Oznamujeme študentom, ktorí majú záujem o štátnu skúšku z pedagogických predmetov, ktorá je plánovaná na 18.4.2018, že prihlasovanie je možné už len do 4.4.2018.

Študijné oddelenie bude zatvorené od 30.3. do 2.4.2018 vrátane.
Za študijné oddelenie s. Natanaela Alžbeta Selepová

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU