Oznamujeme absolventom, že si môžu prísť v čase úradných hodín študijného oddelenia prevziať:

Na stranke preukazy.ku.sk boli pridané oznamy ohľadom predĺženia platnosti preukazov nezoštátnicovaných študentov a novoprijatých študentov. Prosíme, sledujte túto sekciu pre získanie nových informácií.

Študijné oddelenie TF KU

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlasuje 2. kolo prijímacieho  konania pre I. a II. stupeň štúdia v akademickom roku 2019/2020 pre študijné programy:
SOCIÁLNA FILOZOFIA ,SOCIÁLNA PRÁCA , ŠTÚDIUM RODINY A SOCIÁLNEJ PRÁCE (len I. stupeň), UČITEĽSTVO PREDMETU NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, UČITEĽSTVO FILOZOFIE V KOMBINÁCII, UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII, UČITEĽSTVO ETICKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII, KATOLÍCKA TEOLÓGIA (iba pre laikov).
Podmienky prijatia ako v 1. kole. Prihlášky sa môžu podávať do 05.08. 2019.
Termín prijímacieho konania je 20. 08. 2019. Viac  na tejto web stránke.

Dekanát TF KU

Kurz safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním. Centrum pre ochranu mladistvých, Pápežskej univerzity Gregoriana v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Teologickou fakultou v Košiciach ponúka e-learning kurz pod názvom Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním.

Vypočujte si reláciu o jednom z našich programov, ktorý ponúkame na našej fakulte, ktorá odznela v nedeľu 5.5.2019 na rádiu Lumen. https://www.lumen.sk/archiv-play/109639 (od 41:30). Viac informácií o programe Master v teológii manželstva a rodiny nájdete na http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta/tf-studium/tf-kontinualne-vzdelavanie

Richard Kucharčík

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU