MODERÁTOR ŠTÚDIÁ

 

ThDr. Peter Majda, PhD.

rektor kňazského seminára a moderátor TI


e-mail: rektor@kapitula.sk

tel.: 00421/53/419 41 21

 

SEKRETARIÁT REKTORA 

ThLic. Martin Taraj

referent rektorátu kňazského seminára, referent študijného oddelenia, interný doktorand

e-mail: rektorat@kapitula.sk

tel.: 00421/53/419 41 22

fax: 00421/53/419 41 23


TAJOMNÍK ŠTÚDIJNÉHO ODDELENIA


doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.

prodekan TF, tajomník študijného oddelenia


e-mail: tajomnik@kapitula.sk


tel.: 00421/53/419 41 26

 

 

 

Mgr. Zuzana Farkašovská 

referent študijného oddelenia

 

ThLic. Martin Taraj 

referent študijného oddelenia


Tel: +421 53 4194127
Fax: +421 53 4194123
studijne@kapitula.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologický inštitút

Spišská Kapitula 12

053 04 Spišské podhradie

top ku gray

banner4

banner7