Stiahni: Informácie pre uchádzačov o štúdium

 

KONTAKTY NA PEDAGÓGOV

2017/2018

 

ROZVRH HODÍN - Letný semester 2017/2018

 

KATOLÍCKA TEOLÓGIA - Mgr.:

1.-6. ročník

 

SOCIÁLNA PRÁCA - Bc.:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

 

SOCIÁLNA PRÁCA - Mgr.:

1. ročník

2. ročník

 

 

Žiadosť o zníženie a dopustenie školného - 2017/2018

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologický inštitút

Spišská Kapitula 12

053 04 Spišské podhradie

top ku gray

banner4

banner7

banner12