Kvôli údržbe systému najbližšiu sobotu a nedeľu budú nasledujúce služby
ProQuest nedostupné:

1. Ebook Central a LibCentral - 18. 8. od 18:00 do 23:00

Ostatné 19. 8. od 04:00 do 12:00:

2. Databázové platformy

- ProQuest platforma, vrátane ProQuest Congressional, ProQuest Dialog,
ProQuest Archiver, ProQuest Trials, ProQuest Digital Microfilm a ProQuest
Obituaries

- CultureGrams

- eLibrary

- ProQuest Research Companion

- SIRS

- Ancestry Library Edition

- Digital Sanborn maps

3. Publikovanie dizertačných prác - ProQuest/UMI ETD Administrator

4. Referenčné manažéry a podpora vedy a výskumu - RefWorks a Pivot

5. Nástroje na obohatenie lokálnych katalógov a bibliografických zdrojov -
Books in Print, LibraryThing for Libraries, Resources for College
Libraries, ProQuest Syndetic Solutions a Self-Published Author

6. Z nadstavbových nástrojov Ex Libris - Intota Assessment

Používatelia budú presmerovaní na webovú stránku s oznamom o odstávke. Bez
prerušenia bude prístup k ostatným platformám spoločnosti ProQuest -
Alexander Street, Ulrichsweb a Summon.

Počas augusta si môžete prečítať dočasne sprístupnené články a kapitoly:

  • filozof mesiaca Tomáš Akvinský
  • články z časopisov Novum Testamentum a Method & Theory in the Study of Religion

 

Nájdete ich na:

www.aib.sk/podpora/nastroje/1738-e-zdroje-filozofia-a-etika
a www.aib.sk/podpora/nastroje/1763-e-zdroje-religionistika-a-teologia.


Na hore uvedených webových stránkach sú zvyčajne krátkodobé prístupy a odkazy na najčastejšie využívané e-zdroje, či už cez konzorciálne licencie alebo inštitucionálne predplatné. V letáku (PDF na konci stránky) je potom podrobnejší prehľad dlhodobejšie dostupných e-zdrojov vrátane otvorených prístupov, informačných stálic a noviniek.

 

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta