fpu fotoRovnako ako v predchádzajúcom období aj v tomto roku sa Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity uchádzala o podporu na akvizíciu knižničného fondu. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia prešla agenda pamäťových inštitúcií z Ministerstva kultúra pod správu Fondu na podporu umenia. Pod názvom projektu „Informačná podpora priorít vedy, výskumu a vzdelávania nákupom odbornej literatúry podľa profilu štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku“ bola žiadosť Univerzitnej knižnice podporená takmer v plnom rozsahu. Katolícka univerzita sa spolupodieľala 5 percentným spolufinancovaním.

 

Cieľom projektu bola informačná podpora priorít vedy, výskumu a vzdelávania prostredníctvom akvizície odbornej literatúry, ktorá reflektuje profil študijných odborov na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Akvizícia študijnej a vedecko-odbornej literatúry pre študentov, vedecko-pedagogických a výskumných pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku je zameraná aj na revitalizáciu knižničného fondu podľa potreby doplnenia literatúry jednotlivých vedných odborov. Realizácia projektu prebieha od 1.9.2016 do 31.12.2016. Okrem nákupu samotných kníh počas projektu dochádza aj k ich spracovaniu a zaradeniu do knižničného fondu Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prínosom projektu bude prostredníctvom nákupu literatúry a doplnenia knižničného fondu podpora vzdelávania a príprava študentov na uplatnenie sa v odbore a v neposlednom rade revitalizácia a doplnenie knižničného fondu.

 

Časťou propagácie nových knižných titulov je aj zverejnenie ich zoznamu na webovej stránke Univerzitnej knižnice v sekcii "Prírastky vo fonde UK KU", tematické výstavy z projektu zakúpených kníh v priebehu roka a označenie kníh vlepením textu: "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. V knižnom fonde KU tak pribudne z uvedenej dotácie 391 nových kníh.

 

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta