Vážení používatelia,
na základe oficiálneho stanoviska spoločnosti Elsevier a následne aj stanoviska Centra vedecko-technických informácií SR, ako hlavného riešiteľa projektov zabezpečujúcich prístup k elektronickým informačným zdrojom NISPEZ I-III, si Vás dovoľujeme informovať o dočasnom pozastavení prístupov do databáz spoločnosti Elsevier pre akademickú obec na Slovensku. Katolícka univerzita rovnako ako ostatné univerzity od 1. januára 2017 už nemá prístup do scientometrickej databázy Scopus a k predplatenému obsahu v databáze ScienceDirect.

 

Situáciu v oblasti financovania prístupov do elektronických informačných zdrojov (EIZ) v rámci implementácie národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (NISPEZ IV) rieši CVTI s Ministersvom ŠVVaŠ SR. V najbližšom období, do vyriešenia situácie, môže dôjsť k podobným rozhodnutiam aj u iných dodávateľov EIZ a ich následnému odpojeniu.

 

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta