pozvanka defMYŠLIENKA – MATERIÁL – TVORIVOSŤ /MÉDIUM PAPIER/ pod uvedeným názvom bude dňa 28. februára 2017 o 14.30 hod. vernisážou otvorená výstava prác študentov Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

 

Výber prác katedry je sondou s pohľadom späť, ale aj s aktuálnou reflexiou diania na  Katedre VV PF KU. Prostredníctvom výstavy budete mať možnosť nazrieť do procesov výučby od inšpirácie cez cvičenia, až po výsledné realizácie na ploche i v priestore. Finálny výber je selekciou tém a ich spracovaní v materiáli papiera, ktorý umožňuje obrovské možnosti tvorivosti a výstupov pre didaktické aplikácie na rôznych stupňoch a typoch škôl.

   
Koncepciu výstavy ako aj výber prác študentov pripravili dlhoroční pedagógovia katedry akad. mal. Marta Bošelová, PhD. a prof. Ján Kudlička, ArtD.


Z výberu plošných i priestorových diel vznikne v priebehu roka 2017 publikácia s rovnakým názvom, na ktorej realizáciu prispela Katolícka univerzita v Ružomberku a spoločnosť Mondi –SCP.

 

20150525 164205 1

 

img 7754

 img 9187

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta