loeb classical library 1Kompletná, doteraz vydaná séria Loeb Classical Library je od 26.6. 2017 súčasťou knižničného fondu Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Okrem vedeckých pracovníkov a študentov je tak prístupná i širokej verejnosti. V podobe bilingválnych vydaní séria LCL ponúka pôvodné texty latinskej a gréckej antickej literatúry a ich anglické preklady. Doteraz v rámci LCL vyšlo 523 titulov. Jednotlivé položky vychádzajú postupne od roku 1912 s cieľom sprístupniť výber z latinskej a gréckej poézie, drámy, filozofie a historiografie. Úplná séria je slovenským unikátom a je zadovážená vďaka láskavej podpore organizácie Porticus, ktorá podporila výskumný projekt (Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West) riešený na Filozofickej fakulty KU. Knihy série Loeb Classical Library sú určené na prezenčné štúdium a nájdete ich pod signatúrou A9.

 

loeb classical library 3

loeb classical library 2

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta