Na základe podpisu zmluvy so Slovenskou národnou knižnicou si Vás dovoľujeme informovať, že bol pre našu inštitúciu zriadený prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage.

 

Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

 

  • AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov - určených pre akademické a vedecké knižnice,
  • GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov - určených pre verejné a iné knižnice,
  • Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov - určených na výber titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.

 

Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený prostredníctvom IP adries KU na web adrese: www.galepages.com/catunruz

 

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta