Dovoľujeme si Vás informovať, že na Portáli CREPČ/CREUČ v časti [ http://cms.crepc.sk/crep%C4%8D-2-%C5%A1kolenia-a-pokyny.aspx | CREPČ 2 - manuály, dokumentácia, školenia ] sú zverejnené aktualizované videomanuály.


Aktualizácia videomanuálov sa týka overovania záznamov v externých databázach Current Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus a vyhľadávania záznamov podľa spracovateľov.

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta