V priestoroch Kongresovej sály historickej budovy národnej rady SR v Bratislave sa v dňoch 17.-19. jún 2019 uskutoční 8. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+.

 

kolokvium kniznice v4 2019

 

Hlavnou témou 1. bloku budú Knižnice krajín V4 a ich stratégie v kontexte Manifestu knižníc pre Európu. V druhom bloku sa bližšie pozrieme na Úspešné medzinárodné, európske a národné projekty v knižniciach krajín V4. Tretí blok bude patriť Rozvíjaniu projektov a perspektív medzinárodnej spolupráce knižníc z krajín V4+.

 

Projekt pravidelného organizovania Kolokvií, zakaždým v inej krajine, schválili ministri kultúry krajín V4 z podnetu vtedajšieho ministra kultúry Slovenskej republiky na svojom trinástom stretnutí v apríli 2005 v Banskej Bystrici. Potvrdili tak aktuálnosť a nutnosť zapojenia sa do európskej diskusie o následnej realizácii digitalizácie knižníc a budovania virtuálnej európskej knižnice. Hlavnou témou Kolokvií je spolupráca pamäťových inštitúcií – knižníc, múzeí, galérií a archívov v oblastiach uchovávania, digitalizácie a predovšetkým komplexného, pružného a adresného sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva v rámci zjednotenej Európy.

 

Hlavným organizátorom je Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB), ktorá je najstaršou a najväčšou vedeckou knižnicou na Slovensku. Bola založená v roku 1919 a do roku 1954 plnila funkciu národnej knižnice. Patrila k prvým kultúrnym a vzdelávacím inštitúciám, ktoré sa zakladali v novej Česko-slovenskej republike na území Slovenska na podporu vznikajúceho vysokého školstva a vedy. V jubilejnom roku 2019 si Univerzitná knižnica v Bratislave pripomenie svoje 100. výročie.

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta