Štatútom Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku z 24. februára 2009 došlo k zlúčeniu čiastkových knižníc na Katolíckej univerzite v Ružomberku a k vytvoreniu jednotnej Univerzitnej knižnice s centrálnym pracoviskom v Ružomberku a s pracoviskami na TF KU so sídlom v Košiciach a na Teologickom inštitúte TF KU so sídlom v Spišskom Podhradí.

Univerzitná knižnica KU v Ružomberku je knižnično-informačným, koordinačným a poradenským pracoviskom:

  • poskytuje služby pedagogicko-vedeckým pracovníkom, poslucháčom všetkých foriem štúdia a odbornej verejnosti;
  • bibliograficky registruje a uchováva publikačnú činnosť učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov;
  • sprístupňuje knihy, odborné periodiká, dennú tlač, elektronické informačné zdroje.

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta