PDF Tlač
proquest Súhrnná databáza produkcie spoločnosti ProQuest sprístupňujúca články z periodík (17 500 titulov, z toho 11 490 titulov s plnými textami), denníkov (800 titulov vrátane napr. The Wall Street Journal, Los Angeles Times a pod.), profily firiem (44 000 profilov) a priemyselných odvetví (3 600), trhové správy (8 890 správ zo 43 odborov a 40 krajín sveta) a dizertačné práce (56 000 prác s plnými textami). Tematicky pokrýva humanitné, spoločenské odbory, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku. Záznamy obsahujú podrobné bibliografické údaje (väčšinou s abstraktmi i plnými textami), pričom retrospektíva siaha do roku 1971 (úplné texty približne od roku 1987).
Odkaz: http://search.proquest.com/
  --------------------------------------------------------------------
SpringerLink Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z 1 660 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997.
Odkaz: http://www.springerlink.com/home/main.mpx
  --------------------------------------------------------------------
SpringerLink

Rozsiahla multidisciplinárna databáza vydavateľstva John Wiley & Sons, ktorá pokrýva on-line zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Wiley Online Library prináša obsah z viac než 4 miliónov článkov z 1500 recenzovaných vedeckých a odborných e-časopisov, e-kníh, príručiek, a pod.

Odkaz: http://onlinelibrary.wiley.com/
  --------------------------------------------------------------------
proquest Elektronická kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny. Rešeršná technológia je koncipovaná na uspokojenie všetkých úrovní užívateľských potrieb. Knovel sprístupňuje všetky zdroje na hĺbkové prehľadávanie s aplikáciou pokročilých indexačných techník a s paralelným vyhľadávaním vo viacerých tituloch súčasne, systém je schopný interaktívne pracovať s textom, tabuľkami, rovnicami a grafmi a vytvárať vlastné tabuľkové a grafické výstupy.
Odkaz: http://www.knovel.com/web/portal/
  --------------------------------------------------------------------
Essential Science Indicators Je to scientometrická databáza, ktorá poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách, najcitovanejších prácach; 10-ročná retrospektíva; sleduje viac ako 11 000 periodík.
Odkaz: http://esi.isiknowledge.com/home.cgi
  --------------------------------------------------------------------
Current Contents Connect 7 edícií (Life Sciences; Clinical Medicine; Agriculture; Biology and Environmental Sciences; Physical, Chemical and Earth Sciences; Computing and Technology; Social and BehavioralSciences a Arts and Humanities) obsahuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 8 800 svetových vedeckých časopisov.
Odkaz: http://apps.isiknowledge.com/CCC_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=CCC&product=CCC&last_prod=CCC&search_mode=GeneralSearch&SID=Q2974MOAh84iailFhKH
  --------------------------------------------------------------------
Web of Knowledge – Web of Science with Conference Proceedings

Indexy databázy Web of Science:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1985-present
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1985-present
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1985-present
  • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present
  • Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2005-present
  • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2005-present

Tri indexy databázy Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Index – obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, retrospektíva od r. 1985, týždenná aktualizácia, sleduje sa asi 11 000 titulov časopisov.

Dva indexy Conference Proceedings poskytujú prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na 120 000 prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu. Obsahuje bohaté možnosti vyhľadávania a prelinkovania.

Odkaz: http://www.isiknowledge.com/WOS
  --------------------------------------------------------------------
Web of Knowledge – MEDLINE

MEDLINE® (1950-present)

Popredná bibliografická a abstraktová databáza pokrývajúce najmä oblasti prírodných vied a lekárstva obsahujúca viac ako 21 milióna záznamov článkov z približne 5000 titulov publikácií.
Svojim obsahovým zameraním sa databáza dôraznejšie venuje odborom ako napr. biomedicína, bioinžinierstvo, biochémia, ošetrovateľstvo, veterinárna medicína. Retrospektíva záznamov siaha do roku 1950. Jej vydavateľom je The U.S. National Library of Medicine® (NLM®).

Odkaz: http://apps.webofknowledge.com/MEDLINE_GeneralSearch_input.do?last_prod=MEDLINE&SID=Q18deb472263nIcnEMc&product=MEDLINE&highlighted_tab=MEDLINE&search_mode=GeneralSearch

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta