Knihy na obdobie letných prázdnin s dátumom vrátenia najneskôr do konca septembra budeme vypožičiavať od 15. JÚNA 2017.

 

 

koncert2Občianske združenie Vzdelávanie umením – EduArt v spolupráci s Katolíckou univerzitou a so spoločnosťou Ježišovou zorganizovalo od 2. do 7. mája druhý ročník podujatí s kresťanským obsahom a so širokým žánrovým rozptylom pod názvom Týždeň kresťanskej kultúry.

 

Cieľom TKK bolo upriamiť a sústrediť pozornosť na prítomnosť kresťanských hodnôt v kultúrnych prejavoch súčasného človeka a spoločnosti, s osobitným akcentom na rôzne formy odovzdávania kresťanskej kultúry.

Počas skúškového obdobia bude Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku otvorená v piatok do 15.00 h.

 

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta