mediainfoDigitálna knižnica/MediaInfo ku ktorej je možné pripojiť sa v priestoroch Univerzitnej knižnice má nový vizuál. Nájdete ju na stránke Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity, v záložke Virtuálna knižnica/MediaInfo. Z priestorov UK KU je tak umožnený prístup k zdigitalizovaným dokumentom prostredníctvom vynovenej prezentačnej platformy.

Týždeň vedy a techniky na Katolíckej univerzite v Ružomberku venuje veľmi štedro jeden deň aj poézii. V utorok 7. novembra 2017 od 10.00 hod. vás pozývame na dve literárne podujatia: česko-slovenský básnický recitál a stretnutie účastníkov literárnej súťaže. V Univerzitnej knižnici KU sa stretnú začínajúci tvorcovia poézie aj skúsení básnici, aby naznačili vlastné autorské postupy a inšpirácie pri vzniku básní a ukázali, že aj v poézii sa skrýva kúsok vedy a techniky.

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta