Encyklopédie obsahujú dlhé recenzované články z humanitných, spoločenskovedných a prírodovedných odborov, napr. Education, Linguistics, Literature a Religion. Poskytujú prehľad o ťažiskových témach a trendoch v odbore. Prehľad a odkazy na všetky encyklopédie nájdete na www.aib.sk/produkty/3030-oxford-research-encyclopedias


Z edície Oxford Research Encyclopedias už naplno bežia Oxford Classical Dictionary a Encyclopedia of Social Work, ktoré vychádzajú zo svojich tlačených vydaní. U nich sú voľne dostupné vyhľadávanie a vybrané články.


Ostatné encyklopédie sú teraz v režime beta, spätná väzba od používateľov je vítaná.

 

 

Knihy na obdobie letných prázdnin s dátumom vrátenia najneskôr do konca septembra budeme vypožičiavať od 15. JÚNA 2017.

 

 

koncert2Občianske združenie Vzdelávanie umením – EduArt v spolupráci s Katolíckou univerzitou a so spoločnosťou Ježišovou zorganizovalo od 2. do 7. mája druhý ročník podujatí s kresťanským obsahom a so širokým žánrovým rozptylom pod názvom Týždeň kresťanskej kultúry.

 

Cieľom TKK bolo upriamiť a sústrediť pozornosť na prítomnosť kresťanských hodnôt v kultúrnych prejavoch súčasného človeka a spoločnosti, s osobitným akcentom na rôzne formy odovzdávania kresťanskej kultúry.

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta