plagat iiPozývame Vás na prezentáciu knihy Petra Greča Revolúcia, demokracia a masová kultúra (K antropologickým a politologickým aspektom filozofie Nikolaja Berďajeva). Ide o prvé dielo politickej filozofie na Slovensku na princípoch existenciálneho personalizmu, ktoré je nielen syntézou, ale aj aplikáciou vízií najvýznamnejšieho predstaviteľa ruskej religióznej filozofie v západnej Európe dvadsiateho storočia. Dielo chce byť príspevkom k prekonaniu jednostrannej humanistickej sebaistoty a hľadaním verifikovaných hodnôt pri obnove našej civilizácie.
Prezentácia sa uskutoční 23. októbra o 17 hod. v UK KU v Konferenčnej miestnosti na modrom poschodí.

RNDr.Soňa Hlinková, PhD.
riaditeľka

Univerzitná knižnica a vydavateľstvo SLOVART G.T.G. vás pozývajú na výstavu zahraničnej odbornej literatúry, ktorá sa uskutoční 1. - 2. októbra 2014 na prízemí Univerzitnej knižnice KU (žlté poschodie).

V akademickom roku 2014/15 nie sú knižničné služby Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU) držiteľom platného preukazu študenta poskytované bezplatne. Na využívanie knižničných služieb a návštevy knižnice je potrebné sa po obdržaní platného preukazu študenta v UK KU zaregistrovať. Po zaregistrovaní bude členstvo v UK KU platné do 30.9.2015. Poplatok za registráciu a prolongáciu je 6 eur.

Radi by sme Vás informovali o zdrojoch zameraných na hudobnú vedu:
*         RILM Abstracts of Music Literature a RILM Retrospective Abstracts of Music Literature
*         RIPM - Retrospective Index to Music Periodicals a RIPM Online Archive of Music Periodicals (FullTEXT) a o novej databáze RIPM e-Library
*         elektronické knihy z oblasti hudobnej vedy

Databáza RIPM ako aj ďalšie databázy z produkcie EBSCO sú dostupné na platforme EBSCOhost  http://search.ebscohost.com/.

dar kniznici 2 smallUniverzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU) sa môže opäť pýšiť ďalšími knižnými unikátmi. Vzácny dar, ktorý venoval doc. ThLic. MUDr. Marián Mráz SJ, PhD. bývalému rektorovi KU prof. Tadeuszovi Zasępovi, PhD. prijala v piatok 11. júla 2014 UK KU. Ide o dve cenné historické knihy zo 16. a 17. storočia. Prvou z nich je latinský preklad Biblie - Vatableho verzia Pagninovho prekladu z roku 1591 vydaná vo Frankfurte. „Je to cenné vydanie Svätého písma, ktoré bolo nájdené na Strednom Slovensku. Starý zákon bol preložený podľa hebrejskej predlohy, čím boli vylúčené chyby, ktoré vznikali pri odpisovaní latinských manuskriptov,“ vysvetlila riaditeľka knižnice RNDr. Soňa Hlinková, PhD..

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta