Ponúkame do konca marca bezplatný osobný prístup ku kolekcii primárnych prameňov ProQuest History Vault. Archívne materiály - listy, písomnosti, fotografie, výstrižky, finančné záznamy, denníky a mnoho ďalších archívnych materiálov z 18. až 20. storočia - sú zaujímavé pre všetkých, čo sa zaoberajú americkými dejinami, afro-americkými štúdiami, ženskými otázkami, či politológiou. Bezplatný prístup do 31. 3. 2014.

Prístup k databáze Wiley Online Library (Wiley) bol realizovaný do konca roku 2013 pre slovenskú akademickú obec prostredníctvom národného projektu NISPEZ a v súčasnosti je riešený v rámci projektu NISPEZ II. Centrálnym riešiteľom oboch projektov je Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Vo štvrtok 27. februára 2014 sa o 16:00 hod. v Univerzitnej knižnici Katolíckej Univerzity na 1. poschodí (červenom) uskutoční vernisáž zaujímavej výstavy. Pozvaní sú všetci, ktorých zaujíma tvorba ružomberských architektov. To najlepšie zo svojich prác predstavia členovia Cechu architektov: Peter Abonyi, Martin Bišťan, Matúš Bišťan, Marián Goč, Anna Gočová, Dávid Goč, Ivan Hrčka, Jozef Hyravý, Richard Kalmár, Vavrinec Kendera, Katarína Konfálová, Lucia Krupová, Marianna Medvecká, Peter Sálus, Stanislav Šutvaj, Robert Weidlich a Juraj Záhorec.

Joanna Briggs Institute EBP Database slúži ako informačná základňa pre vysokoškolských učiteľov a študentov alebo lekárov, zdravotné sestry a manažérov v zdravotníctve, ktorí:
- využívajú princípy medicíny založenej na dôkazov v klinickej praxi
- vytvárajú a optimalizujú štandardné postupy v zdravotnej starostlivost

Pozývame vás na autorské čítanie Rudolfa Juroleka z jeho novej básnickej zbierky Poľné vety za účasti ilustrátora doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD. vo štvrtok 21. 11. 2013 o 14,00 h v Univerzitnej knižnici Katolíckej university v Ružomberku, v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí (modrom). Moderovať bude Mgr. Jana Juhásová, PhD. Spoluorganizátormi podujatia sú Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty KU a Katedra výtvarného umenia Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta