prenatalny vyvin 1Na žltom podlaží Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku budete mať počas mesiaca február možnosť vidieť panelovú výstavu pod názvom PRENATÁLNY VÝVIN DIEŤAŤA alebo naša cesta od počatia. Výstavu pripravilo občianske združenie Aliancia za život v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom Jána Vojtaššáka, ktoré pôsobí na Katolíckej univerzite. Výstava je zameraná na predstavenie jednotlivých fáz vývinu dieťaťa počas prenatálneho obdobia prostredníctvom veľkorozmerných fotografií a sprievodných textov. Všetci ste srdečne pozvaní!

Kvôli údržbe systému budú v nedeľu 28.1.2018 od 04:00 do 12:00 nasledujúce služby
ProQuest nedostupné:

 

Z technických dôvodov bude v termíne od 24.1.2018 od 18:00 hod. do 25.1.2018 8:00 hod. odstavený systém Virtua. Nebudú funkčné výpožičné služby ani online katalógy knižníc.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Využite možnosť zúčastniť sa webinárov k databázam rozhrania Web of Science.

 

Januárový blok sa bude venovať:

  • Novinkám vo WOS - aktualizácia 2.27
  • Emerging Sources Citation Index
  • Web of Science Citation Connection

 

REGISTRÁCIA

 

 

fpu 2017 1Aj v roku 2017 sa Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity uchádzala o podporu na akvizíciu nových knižných titulov a na doplnenie a revitalizáciu knižničného fondu. Vo svojom úsilí bola úspešná a vďaka grantovej schéme Fondu na podporu umenia v podprograme 5.1.3. Akvizícia knižníc zakúpila odbornú a študijnú literatúru pre vedeckopedagogických pracovníkov i pre študentov KU.

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta