ATLA Religion Database s ATLASerials kombinuje prvotriedný index časopiseckých článkov, recenzií kníh a zbierok esejí vo všetkých oblastiach náboženstva s ATLA online kolekciou významných náboženských a teologických časopisov. Databáza je teraz dostupná do 20.4.2014 na platforme EBSCOhost.

eBook Academic Subscription Collection obsahuje viac než 117.000 relevantných akademických titulov v plnom texte, pokrývajúca široké spektrum akademických oborov od ekonomie a obchodu, cez medicínu a strojárstv, až po humanitné odbory. Každý titul v tejto kolekcii je prístupný neobmedzenému počtu užívateľov súčasne. Samozrejmosťou je taktiež plná integrácia kolekcie eKnih s ostatnými databázami, dostupnými na platforme EBSCOhost. Skúšobný prístup je zriadený do 15.11.2013.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU) pozýva na prednášky Juraja Benčíka, pedagóga, herca a míma s prestížnym angažmá v svetoznámom Cirque du Soleil, dňa 16. apríla 2014 o 9.00 h na FZ KU (miestnosť 102) a o 11.00 h v Univerzitnej knižnici KU (výstavná miestnosť 3.06, III. poschodie) na tému Neverbálna komunikácia: Ako používať vo svojom živote reč tela, aby ste boli úspešní. Vstup je zdarma, podujatie je otvorené aj pre širokú verejnosť.

V rámci skvalitňovania našich služieb sme dnešným dňom spustili On-line katalóg časopisov, v ktorom môžete vyhľadávať periodiká podľa názvu, ISSN a ročníka. Veríme, že táto novinka vám uľahčí vyhľadávanie periodík a pomôže pri vašom štúdiu.

Ponúkame do konca marca bezplatný osobný prístup ku kolekcii primárnych prameňov ProQuest History Vault. Archívne materiály - listy, písomnosti, fotografie, výstrižky, finančné záznamy, denníky a mnoho ďalších archívnych materiálov z 18. až 20. storočia - sú zaujímavé pre všetkých, čo sa zaoberajú americkými dejinami, afro-americkými štúdiami, ženskými otázkami, či politológiou. Bezplatný prístup do 31. 3. 2014.

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta