Využite bezplatný prístup k najväčšej databáze kvalifikačných prác z celého sveta ProQuest Dissertations & Theses Global. Obsahuje 1 milión úplných textov vrátane multimediálnych príloh a 2,1 milióna abstraktov a záznamov.

Univezitná knižnica KU od 18. do 24. marca 2013 v rámci Týždňa slovenských knižníc na všetkých pracoviskách pripravila:

Spoločnosť EBSCOhost ponúka on-line školenia databázy EBSCOhost, ktorých sa môžete zdarma zúčstniť.

Spoločnosť ProQuest ponúka voľný prístup k on-line zbierke tlačených textov a primárnych prameňov z rokov 1543-1945 pre výskum ženských dejín, rodových a feministických štúdií. Počas marca je dostupná celá The Gerritsen Collection of Aletta H. Jacobs. Prístup je zriadený do 31. marca 2013.
Stačí na http://discovermorecorps.com/main/authorization/signUp vyplniť potrebné informácie, počkať, kým Vám prídu prihlasovacie údaje a potom môžete cenný zdroj kníh, letákov a časopisov voľne využívať.

Data Citation Index je novým citačným indexom spoločnosti Thomson Reuters. Spoločnosť Thomson Reuters ponúka kvalitné výskumné údaje vo forme 2 miliónov záznamov z overených vedeckých repozitárov z celého sveta.V citačnom indexe sú pokryté vedné odbory ako vedy o živote, fyzikálne vedy, spoločenské vedy, umenie a humanitné vedy.
Data Citation Index je prístupný na platforme Web of Knowledge, položka "Select a Database".

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta