Srdečne Vás pozývam na online semináre určené pre používateľov e-zdrojov, ku ktorým máte prístup:
 

1. ProQuest Nursing and Allied Health Database

Kedy: piatok 13. 1. 2017, 17:00 - 18:00

Viac info a registrácia: www.aib.sk/seminare/208-proquest-nursing-and-allied-health-database

 

2. ProQuest Health & Medical Collection

Kedy: piatok 13. 1. 2017, 19:00 - 20:00

Viac info a registrácia: www.aib.sk/seminare/209-proquest-health-medical-collection

 

3. RefWorks - otvorené fórum pre používateľov

Seminár k novej verzii, určený zákazníkom a zameraný na odpovede na Vaše otázky k citačnému manažéru RefWorks a predstavenie pripravovaných noviniek. Otázky prosím pošlite čo najskôr vopred na adresu ella.garrison@proquest.com alebo v odpovedi na túto správu.

Kedy: utorok 17. 1. 2017, 17:00 - 18:00

Registrujte sa na http://refworkscommunity.ning.com/profiles/blogs/ask-us-anything-refworks-wants-to-hear-from-you

 

Nové video návody: www.aib.sk/podpora/nastroje/1551-proquest-refworks-na-youtube

V rámci discovery služby Summon máte k dispozícii bezplatnú verziu RefWorks Lite, ktorá má len časť funkcií. Viac info a ďalšie návody na www.aib.sk/produkty/2417-proquest-refworks

 

Pripájam pozvánky a novinky k e-zdrojom (v P. S.), ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé:

 

4. Oxford Medicine Online

Kedy: štvrtok 26. 1. 2017, 11:30 - 12:30

Viac info a registrácia: www.aib.sk/seminare/188-oxford-medicine-online

 

5. Pivot - vyhľadávanie dotačných príležitostí

Kedy: štvrtok 26. 1. 2017, 20:00 - 21:00

Viac info a registrácia: www.aib.sk/seminare/210-pivot-vyhladavanie-dotacnych-prilezitosti

 

 

Vážení používatelia,
na základe oficiálneho stanoviska spoločnosti Elsevier a následne aj stanoviska Centra vedecko-technických informácií SR, ako hlavného riešiteľa projektov zabezpečujúcich prístup k elektronickým informačným zdrojom NISPEZ I-III, si Vás dovoľujeme informovať o dočasnom pozastavení prístupov do databáz spoločnosti Elsevier pre akademickú obec na Slovensku. Katolícka univerzita rovnako ako ostatné univerzity od 1. januára 2017 už nemá prístup do scientometrickej databázy Scopus a k predplatenému obsahu v databáze ScienceDirect.

 

Situáciu v oblasti financovania prístupov do elektronických informačných zdrojov (EIZ) v rámci implementácie národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (NISPEZ IV) rieši CVTI s Ministersvom ŠVVaŠ SR. V najbližšom období, do vyriešenia situácie, môže dôjsť k podobným rozhodnutiam aj u iných dodávateľov EIZ a ich následnému odpojeniu.

 

 

Na základe Dohody o ukončení Licenčnej zmluvy č. 18/2008 SaP medzi Slovenskou národnou knižnicou a EBSCO IS, končí poskytovanie databáz EBSCO formou národnej licencie k 31.12.2016.

 

Databázy Academic Search Complete, Business Source Premier, Humanities International Complete, MEDLINE with Full Text ako aj ďalšie databázy, ktoré boli poskytované Slovenskou národnou knižnicou všetkým akademickým, vedeckým, verejným a špeciálnym knižniciam na Slovensku formou národnej licencie, už nebudú prístupné od 1. januára 2017.

 

 

fpu fotoRovnako ako v predchádzajúcom období aj v tomto roku sa Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity uchádzala o podporu na akvizíciu knižničného fondu. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia prešla agenda pamäťových inštitúcií z Ministerstva kultúra pod správu Fondu na podporu umenia. Pod názvom projektu „Informačná podpora priorít vedy, výskumu a vzdelávania nákupom odbornej literatúry podľa profilu štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku“ bola žiadosť Univerzitnej knižnice podporená takmer v plnom rozsahu. Katolícka univerzita sa spolupodieľala 5 percentným spolufinancovaním.

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta