• Harvard Theological Review
  • do 16. 5. 2018 Novum Testamentum
  • do 15. 6. 2018 Dead Sea Discoveries

 

Všetky sú dostupné na: www.aib.sk/podpora/nastroje/1763-e-zdroje-religionistika-a-teologia

 

 

Už po tretí krát, aj tohto roku organizuje o. z. EduArt Vzdelávanie umením v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku (KU) a so Spoločnosťou Ježišovou týždeň podujatí, ktoré pod názvom Týždeň kresťanskej kultúry (TKK) upriamujú pozornosť na kresťanský hodnotový systém a jeho prejavy v živote. Tohtoročný Týždeň kresťanskej kultúry organizátori zamerali na predstavenie diel autorov, ktorí sú previazaní s mestom Ružomberok. Uvedenú líniu zvolili pri príležitosti 700. výročia od udelenia mestských výsad.

 

tkk plagat 2018

Na základe podpisu zmluvy so Slovenskou národnou knižnicou si Vás dovoľujeme informovať, že bol pre našu inštitúciu zriadený prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage.
 
Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.

 

Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

  • AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov - určených pre akademické a vedecké knižnice,
  • GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov - určených pre verejné a iné knižnice,
  • Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov - určených na výber titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.


Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený prostredníctvom IP adries KU na web adrese: www.galepages.com/catunruz

 

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta