FPU 2019 1Cieľom tohtoročného projektu grantovej schémy FPU so zameraním na akvizície knižníc bola informačná podpora vedy, výskumu a vzdelávania prostredníctvom nákupu odbornej literatúry, ktorá vychádza z požiadaviek cieľových skupín projektu a nosných vedných odborov (prírodné, lekárske a spoločenské vedy) Katolíckej univerzity.

 

Vystava Svieckova manifestacia1Ide o prvú výstavu, ktorá sa venuje problematike Sviečkovej manifestácie komplexne. Výstava zachytáva nielen priebeh manifestácie a brutálny zásah bezpečnostných síl, ale aj širší dobovo-spoločenský kontext, v ktorom sa konala. Približuje spoločensko-politické pomery v Československu v druhej polovici 80. rokov aj perzekúcie, ktorými komunistický režim prenasledoval katolícku cirkev.

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta