Srdečne Vás pozývam na online semináre určené pre používateľov e-zdrojov, ku ktorým máte prístup:
 

1. ProQuest Nursing and Allied Health Database

Kedy: piatok 13. 1. 2017, 17:00 - 18:00

Viac info a registrácia: www.aib.sk/seminare/208-proquest-nursing-and-allied-health-database

 

2. ProQuest Health & Medical Collection

Kedy: piatok 13. 1. 2017, 19:00 - 20:00

Viac info a registrácia: www.aib.sk/seminare/209-proquest-health-medical-collection

 

3. RefWorks - otvorené fórum pre používateľov

Seminár k novej verzii, určený zákazníkom a zameraný na odpovede na Vaše otázky k citačnému manažéru RefWorks a predstavenie pripravovaných noviniek. Otázky prosím pošlite čo najskôr vopred na adresu ella.garrison@proquest.com alebo v odpovedi na túto správu.

Kedy: utorok 17. 1. 2017, 17:00 - 18:00

Registrujte sa na http://refworkscommunity.ning.com/profiles/blogs/ask-us-anything-refworks-wants-to-hear-from-you

 

Nové video návody: www.aib.sk/podpora/nastroje/1551-proquest-refworks-na-youtube

V rámci discovery služby Summon máte k dispozícii bezplatnú verziu RefWorks Lite, ktorá má len časť funkcií. Viac info a ďalšie návody na www.aib.sk/produkty/2417-proquest-refworks

 

Pripájam pozvánky a novinky k e-zdrojom (v P. S.), ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé:

 

4. Oxford Medicine Online

Kedy: štvrtok 26. 1. 2017, 11:30 - 12:30

Viac info a registrácia: www.aib.sk/seminare/188-oxford-medicine-online

 

5. Pivot - vyhľadávanie dotačných príležitostí

Kedy: štvrtok 26. 1. 2017, 20:00 - 21:00

Viac info a registrácia: www.aib.sk/seminare/210-pivot-vyhladavanie-dotacnych-prilezitosti

 

 

Vážení používatelia,
na základe oficiálneho stanoviska spoločnosti Elsevier a následne aj stanoviska Centra vedecko-technických informácií SR, ako hlavného riešiteľa projektov zabezpečujúcich prístup k elektronickým informačným zdrojom NISPEZ I-III, si Vás dovoľujeme informovať o dočasnom pozastavení prístupov do databáz spoločnosti Elsevier pre akademickú obec na Slovensku. Katolícka univerzita rovnako ako ostatné univerzity od 1. januára 2017 už nemá prístup do scientometrickej databázy Scopus a k predplatenému obsahu v databáze ScienceDirect.

 

Situáciu v oblasti financovania prístupov do elektronických informačných zdrojov (EIZ) v rámci implementácie národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (NISPEZ IV) rieši CVTI s Ministersvom ŠVVaŠ SR. V najbližšom období, do vyriešenia situácie, môže dôjsť k podobným rozhodnutiam aj u iných dodávateľov EIZ a ich následnému odpojeniu.

 

 

Na základe Dohody o ukončení Licenčnej zmluvy č. 18/2008 SaP medzi Slovenskou národnou knižnicou a EBSCO IS, končí poskytovanie databáz EBSCO formou národnej licencie k 31.12.2016.

 

Databázy Academic Search Complete, Business Source Premier, Humanities International Complete, MEDLINE with Full Text ako aj ďalšie databázy, ktoré boli poskytované Slovenskou národnou knižnicou všetkým akademickým, vedeckým, verejným a špeciálnym knižniciam na Slovensku formou národnej licencie, už nebudú prístupné od 1. januára 2017.

 

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta