fpu fotoRovnako ako v predchádzajúcom období aj v tomto roku sa Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity uchádzala o podporu na akvizíciu knižničného fondu. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia prešla agenda pamäťových inštitúcií z Ministerstva kultúra pod správu Fondu na podporu umenia. Pod názvom projektu „Informačná podpora priorít vedy, výskumu a vzdelávania nákupom odbornej literatúry podľa profilu štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku“ bola žiadosť Univerzitnej knižnice podporená takmer v plnom rozsahu. Katolícka univerzita sa spolupodieľala 5 percentným spolufinancovaním.

V mesiaci december 2016 a január 2017 sú pre vás pripravené webináre spoločnosti Thomson Reuters určené novým a začínajúcim užívateľom produktov:

 

  • Web of Science Core Collection: medzinárodná citačná databáza vedeckých článkov, konferenčných príspevkov a vedeckých monografií od roku 1900 po súčasnosť
  • Journal Citation Reports: analytický nástroj pre hodnotenie časopisov
  • Essential Science Indicators: analytický nástroj, ktorý slúži na hodnotenie najvplyvnejších autorov, publikácií, inštitúcií a krajín publikujúcich vedecké výsledky na základe citovanosti

 

TERMÍNY:

 

Produkt Datum Čas Registrace
Web of Science CC 6.12.2016 10:00-11:30 Registrace na webinář
Essential Science Indicators 8.12.2016 10:00-11:30 Registrace na webinář
Web of Science CC 13.12.2016 14:00-15:30 Registrace na webinář
Journal Citation Reports 14.12.2016 10:00-11:30 Registrace na webinář
Journal Citation Reports 14.12.2016 14:00-15:30 Registrace na webinář
Essential Science Indicators 15.12.2016 14:00-15:30 Registrace na webinář
Web of Science CC 10.1.2017 14:00-15:30 Registrace na Webinář
JHCD 1 - Journal Citation Reports 11.1.2017 14:00-15:30 Registrace na webinář
JHCD 2 - Essential Science Indicators 12.1.2017 14:00-15:30 Registrace na webinář

 

studentske paralely 1V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity bola dňa 15.11. 2016 vernisážou sprístupnená výstava, ktorá bola na pôde KU v Ružomberku prezentovaná po prvý krát. Pod názvom „Študentské paralely“ uvidíte najlepšie výtvarné práce študentov zo štyroch univerzít.

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

krestanske media

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta